اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمانشاه

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمانشاه
01
01
01
 
 
01
01
01

کتاب فرصت های سرمایه گذاری استان کرمانشاه

جدیدترین اخبار

فراخوان سازمان سرمایه گذاری و کمکهای مردمی اقتصادی و...

14 شهریور 1402
فراخوان سازمان سرمایه گذاری و کمکهای مردمی اقتصادی و فنی ایران

سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به عنوان تنها نهاد رسمی تشویق و رسیدگی به امور مربوط به سرمایهگذاریهای خارجی در کشور، در راستایایفای نقش تخصصی خود و...

برگزاری اولین همایش تامین مالی غرب کشور با حضور...

28 آذر 1401
برگزاری اولین همایش تامین مالی غرب کشور با حضور ارکان بازار سرمایه کشور به میزبانی کرمانشاه

نخستین همایش منطقه ای تامین مالی غرب کشور با میزبانی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی و با حضور ارکان بازار سرمایه کشور در سوم آذر ماه سال جاری در استان کرمانشاه...

شرکت سرمایه گذاری خارجی فرو آلیاژ متحد شرق آسیا...

28 آذر 1401
شرکت سرمایه گذاری خارجی فرو آلیاژ متحد شرق آسیا متقاضی احداث واحد تولیدی جدید و مشابه در استان کرمانشاه (آذرماه 1401)

شرکت سرمایه گذاری خارجی فرو آلیاژ متحد شرق آسیا با مدیریت آقای «فو»  از کشور چین که پیشتر در پی اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی در سال 1398 اقدام به...

کتاب قابلیت ها و مشوق های قانونی سرمایه گذاری

به طور مستمر سرمایه گذاری کنید و به سرمایه گذاری خود تنوع ببخشید

اطلاعات تماس :

کرمانشاه، میدان سپاه ( نفت)- بلوار جام جم ، سر نبش خیابان کشاورز، مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمانشاه

كد : 083

تلفن : 38384665 - 38388041

دورنگار:   38383519

ايميل:  kermanshah@investin-ksh.ir