اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمانشاه

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمانشاه
01
01
01
 
 
01
01
01

50 فرصت ویژه سرمایه گذاری استان کرمانشاه

جدیدترین اخبار

مذاکره گروه سرمایه گذاری خارجی مکزیک با فعالان اقتصادی...

17 مرداد 1398
مذاکره گروه سرمایه گذاری خارجی مکزیک با فعالان اقتصادی و ارائه پک فرصت های سرمایه گذاری توسط مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمانشاه

جلسه ای در مورخ 1398/5/16 به منظور مذاکره با گروه سرمایه گذاری خارجی مکزیک با فعالان اقتصادی در محل سالن امید استانداری برگزار و پک فرصت های سرمایه گذاری توسط...

تصویب نامه توسعه و تسهیل سرمایه گذاری توسعه ای...

03 مرداد 1398

تصویب نامه توسعه و تسهیل سرمایه گذاری توسعه ای در مناطق غرب و شرق کشور

جلسه ویژه پیگیری و رفع موانع پروژه سرمایه گذاری...

05 ارديبهشت 1398
جلسه ویژه پیگیری و رفع موانع پروژه سرمایه گذاری هتل بیمارستان ویانا

جلسه ویژه پیگیری و رفع موانع پروژه سرمایه گذاری هتل بیمارستان ویانا با ریاست نماینده محترم وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه در محل مرکز خدمات سرمایه...

به طور مستمر سرمایه گذاری کنید و به سرمایه گذاری خود تنوع ببخشید

اطلاعات تماس :

کرمانشاه - میدان سپاه - بلوار کشاورز- معاونت امور اقتصادی

و مرکز خدمات سرمایه گذاری

كد : 083

تلفن : 38384665 - 38388041

دورنگار:   38383519 - 38388044

ايميل:  kermanshah@investin-ksh.ir