اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمانشاه

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمانشاه

معرفی مرکز

                                                        معرفی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری

این مرکز به‌ منظور تسهـیل و تسریع در انجـام وظایف قـانونی درزمینه هـای تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری در کشور تشکـیل و نمایندگـان دستگاه‌های ذی‌ربط در آن مستقر گردیده‌اند؛ و کانـون مراجعـات متقاضـیان سرمایه‌گذاری خـارجی و داخلی است. سرمایه‌گذاران خارجـی با مراجـعه بـه این مرکز و طـی جـلسات حضـوری با کارشناسان با مزایا و تسهیلات قانون تشویق و حمایـت از سرمایه‌گذاری و همچنین مراحل مربوط به اخذ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی آشنا می‌شوند.این مرکز همچنین پاسخگوی سؤالات متقاضیان سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مرتبـط با دستگاه‌های اجـرایی مستقـر در مرکـز است مضافاً سرمایه‌گذاران خارجـی می‌توانند از راهنمایی‌ها و مساعدت‌های مرکـزخدمات در جـهت ایجـاد ارتبـاط بـا دیگر سازمان‌ها با موضوع پروژه بهره‌مند گردند.سازمان‌دهی امور وگردش کار در «مرکز خدمات» به‌گونه‌ای اسـت که سرمایه‌گذاران به کـلیه اطـلاعات و راهکـارهای لازم دسترسـی پیـدا می‌نمایند و نیـازی به مراجـعات مکـرر به دستگاه‌های اجـرایی گوناگـون وجـود نـدارد. مسئولیت خدمات‌رسانی در مرکز تنها به مراحل قبل از اخذ تصمیم به سرمایه‌گذاری محدود نمی‌شود بلکـه سرمایه‌گذاران محترم همواره و در طـول اجراي سرمایه‌گذاری خود می‌توانند به مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی مراجعه و از خدمات آن بهره‌مند شوند. عـلاوه بر این، این مرکز آمادگـی دارد تـا فـرم تکمیل‌شده درخواست سرمایه‌گذاری خارجی (Application Form)  و سایر مدارک تهیه‌ شده را قـبل از ارائـه رسـمی به سـازمان سرمایه‌گذاری موردبررسی قرار داده و رفع نقص نماید.

آدرس: کرمانشاه- میدان نفت (سپاه) بلوار جام جم - مرکز خدمات سرمایه‌گذاری

تلفن: 38388041-083 و 38384665-083

فاکس:38383519-083

اطلاعات تماس :

کرمانشاه، میدان سپاه ( نفت)- بلوار جام جم ، سر نبش خیابان کشاورز، مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمانشاه

كد : 083

تلفن : 38384665 - 38388041

دورنگار:   38383519

ايميل:  kermanshah@investin-ksh.ir