اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمانشاه

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمانشاه

مذاکره گروه سرمایه گذاری خارجی مکزیک با فعالان اقتصادی و ارائه پک فرصت های سرمایه گذاری توسط مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمانشاه

جلسه ای در مورخ 1398/5/16 به منظور مذاکره با گروه سرمایه گذاری خارجی مکزیک با فعالان اقتصادی در محل سالن امید استانداری برگزار و پک فرصت های سرمایه گذاری توسط مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمانشاه به ایشان ارائه گردید.

001

002

اطلاعات تماس :

کرمانشاه - میدان سپاه - بلوار کشاورز- معاونت امور اقتصادی

و مرکز خدمات سرمایه گذاری

كد : 083

تلفن : 38384665 - 38388041

دورنگار:   38383519 - 38388044

ايميل:  kermanshah@investin-ksh.ir