اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمانشاه

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمانشاه

جلسه ویژه پیگیری و رفع موانع پروژه سرمایه گذاری هتل بیمارستان ویانا

photo5911476537222344504

جلسه ویژه پیگیری و رفع موانع پروژه سرمایه گذاری هتل بیمارستان ویانا با ریاست نماینده محترم وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه در محل مرکز خدمات سرمایه گذاری و در تاریخ 1398/02/04 ساعت ده صبح جهت رفع مشکلات پیش روی سرمایه گذار محترم برگزار گردید.

اطلاعات تماس :

کرمانشاه - میدان سپاه - بلوار کشاورز- معاونت امور اقتصادی

و مرکز خدمات سرمایه گذاری

كد : 083

تلفن : 38384665 - 38388041

دورنگار:   38383519 - 38388044

ايميل:  kermanshah@investin-ksh.ir