اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمانشاه

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمانشاه

نمایندگان دستگاه‌های اجرایی درزمینه سرمایه‌گذاری

noimages noimages noimages noimages

سعید کریمی

اداره کل جهاد کشاورزی

تلفن: 31521002

فاکس: 38358062-38375928

فیض جعفری

اداره کل صنعت و معدن

تلفن: 38228171-38225242

فاکس: 38225282

رشنو

اداره کل میراث فرهنگی

تلفن: 38357782

فاکس: 38367401

مومنه - گلچین

شرکت آب منطقه ای

تلفن: 38370204-38358331

فاکس: 38356153

noimages noimages noimages noimages

علی اسدی

شرکت برق منطقه ای غرب

تلفن: 38231654

فاکس: 38232653

داوودی

شرکت آب و فاضلاب

تلفن: 38230253

فاکس: 38232011-38254934

پورمراد جانی

مدیریت امور اراضی

تلفن: 31522109

فاکس: -

قباد محمدی

دانشگاه علوم پزشکی

تلفن: 38355925-38354434

فاکس: 38352141

noimages noimages noimages noimages

صالحی

اداره کل دامپزشکی

تلفن: 38358540-38358864

فاکس: 38355633-38361938

فخری

بنیاد مسکن

تلفن: 38370068

فاکس: 38354155

ثابتی منش

اداره کل راه و شهرسازی

تلفن: 2-37108701

فاکس: 37108705

خاموشی

اداره کل راهداری و حمل و نقل

تلفن: 8-38249917

فاکس: -

noimages noimages noimages noimages

خانم باباحیدری

شهرداری کرمانشاه

تلفن: 37294964-37211717

فاکس: 37222292

بیژن کردستانی

شرکت شهرکهای صنعتی

تلفن: 38255018

فاکس: 38249938

حسینی

شرکت گاز

تلفن: 38241019

فاکس: 38241050

سلیمی

شرکت لوله گاز

تلفن: 34682535

فاکس: 34682534

noimages noimages noimages noimages

محمد حسین رستمی

اداره کل منابع طبیعی

تلفن: 37250517

فاکس: 37241990

زارعی

اداره کل حفاظت محیط زیست

تلفن: 38236744

فاکس: 38236738

یاسمی

شرکت پخش فراورده های نفتی

تلفن: 38355093-38378276

فاکس: 38355911

ملک فهد

شرکت توزیع نیروی برق

تلفن: 38259983

فاکس: 38242940-38235157

noimages noimages noimages noimages

رستمی

اداره کل امور مالیاتی

تلفن: 37288251

فاکس: 37288165

اتحادیه امور صنفی

تلفن: 38249485-38226650

فاکس: 38233553

امیری

شرکت مخابرات

تلفن: 37295000-37296000

فاکس: 37227777-372911444

جهانبخش شُکری

خانه صنعت

تلفن: 38254491-38213635

فاکس: 38239456

اطلاعات تماس :

کرمانشاه، میدان سپاه ( نفت)- بلوار جام جم ، سر نبش خیابان کشاورز، مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمانشاه

كد : 083

تلفن : 38384665 - 38388041

دورنگار:   38383519

ايميل:  kermanshah@investin-ksh.ir