اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمانشاه

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمانشاه

نمایندگان دستگاه‌های اجرایی درزمینه سرمایه‌گذاری

noimages noimages noimages noimages

آقای محمدی

مرکز خدمات سرمایه‌گذاری

نماینده منابع طبیعی 

آقای طلایی

مرکز خدمات سرمایه‌گذاری

نماینده آب منطقه ای

آقای ثابتی منش

مرکز خدمات سرمایه‌گذاری

نماینده مسکن و شهرسازی

آقای فخری

مرکز خدمات سرمایه‌گذاری

نماینده بنیاد مسکن

noimages noimages

آقای ملک فهد

مرکز خدمات سرمایه‌گذاری

نماینده برق منطقه ای

آقای زارعی

مرکز خدمات سرمایه‌گذاری

نماینده محیط زیست

اطلاعات تماس :

کرمانشاه - میدان سپاه - بلوار کشاورز- معاونت امور اقتصادی

و مرکز خدمات سرمایه گذاری

كد : 083

تلفن : 38384665 - 38388041

دورنگار:   38383519 - 38388044

ايميل:  kermanshah@investin-ksh.ir