اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمانشاه

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمانشاه

مدیران/روسای دستگاه‌ها

محمد طیب صحرایی استاندار کرمانشاه محمد طیب صحرایی
استاندار و رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمانشاه

تلفن: 08334247051
فاکس: 08334222300
www.ostan-ks.ir
عبدالوحید محمدی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه عبدالوحید محمدی
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه

تلفن: 08334247051
فاکس: 08334222300
www.ostan-ks.ir
Screenshot 29 محمود رشیدی اقدم
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمانشاه

تلفن: 08337294935
فاکس: 08337222261
www.km-mefa.ir
Picture1 فریبرز شهبازی
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه

تلفن: 08338388041
فاکس: 0838383519
www.investin-ksh.ir
محسن دارابی محسن دارابی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه

تلفن: 08338239160
فاکس: 08338243169
ksh.mimt.gov.ir
chale chale keshavarzi علی چاله چاله
مدیرکل جهاد کشاورزی استان کرمانشاه

تلفن: 08338358370
فاکس: 08331521081

kermanshah.maj.ir

بیژن کردستانی بیژن کردستانی
مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه

تلفن: 08338255018
فاکس: 08338255019
www.kiec.ir
نادر نوروزی نادر نوروزی
شهردار شهر کرمانشاه

تلفن: 08337224447
فاکس: 08337222292
www.kermanshah.ir
Picture2 داریوش فرمانی
مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمانشاه

تلفن: 08338380045
فاکس: 08338367401
kermanshah.mcth.ir
قباد محمدی قباد محمدی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه

تلفن: 08338358943
فاکس: 08338352141
www.kums.ac.ir
Picture3

رسول فرهادی
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه


تلفن: 08338370204
فاکس: 08338356153
www.kshrw.ir
انشااله کولانی انشااله کولانی
مدیرکل منابع طبیعی استان کرمانشاه

تلفن: 08337250517
فاکس: 08337350520
kermanshah.frw.ir
حسین حیدری حسین حیدری
مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه

تلفن: 08338358864
فاکس: 08338361938
kermanshah.ivo.ir

اطلاعات تماس :

کرمانشاه، میدان سپاه ( نفت)- بلوار جام جم ، سر نبش خیابان کشاورز، مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمانشاه

كد : 083

تلفن : 38384665 - 38388041

دورنگار:   38383519

ايميل:  kermanshah@investin-ksh.ir