اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمانشاه

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمانشاه

مدیران /روسای دستگاه‌ها

photo ۲۰۱۷ ۰۸ ۱۹ ۲۰ ۲۰ ۴۷ hatami2  khalili
آقای مهندس بازوند

استاندار کرمانشاه

ریاست مرکز خدمات سرمایه گداری

www.ostan-ks.ir

آقای دکتر هدایت حاتمی

استانداری کرمانشاه

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع

www.ostan-ks.ir

آقای علی محمدی

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه

 نایب رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری

km.mefa.gov.ir

آقای فرید خلیلی

معاون اقتصادی اداره اقتصادی و دارایی کرمانشاه

مدیر مرکز خدمات سرمایه گداری

investin-ksh.ir

Tel:08338388041
Fax:08338388041

darabi hatami1 kordestani darvishi

آقای محسن دارابی

سازمان صنعت. معدن. تجارت

رییس سازمان

ksh.mimt.gov.ir

آقای مهندس نوربخش حاتمی

سازمان جهاد کشاورزی

رییس سازمان

www.kermanshah.maj.ir

آقای مهندس كردستاني

شركت شهرک‌های صنعتي

مدیرعامل

www.kiec.ir

آقای مهندس درویشی

شرکت آب منطقه‌ای

مدیرعامل

www.kshrw.ir

dr parvar محمود رضا مرادی ghaderi tolooee

آقای دكتر پرور

مدیر کل دامپزشکی

kermanshah.ivo.ir

آقای دكتر محمود رضا مرادی

ریاست دانشگاه علوم پزشکی

www.kums.ac.ir

آقای دکتر قادری

مدیرکل میراث فرهنگی

kermanshah.ichto.ir

آقای مهندس طلوعی

شهرداری

شهردار

kermanshah.ir

ان شاالله کولانی

آقای مهندس انشاالله کولانی

منابع طبیعی

مدیرکل

kermanshah.frw.org.ir

اطلاعات تماس :

کرمانشاه - میدان سپاه - بلوار کشاورز- معاونت امور اقتصادی

و مرکز خدمات سرمایه گذاری

كد : 083

تلفن : 38384665 - 38388041

دورنگار:   38383519 - 38388044

ايميل:  kermanshah@investin-ksh.ir