اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمانشاه

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمانشاه

تماس با ما

اطلاعات تماس

آدرس : کرمانشاه - ميدان سپاه پاسداران - بلوار كشاورز - مركز خدمات سرمايه گذاري

كدپستي : 47935-67158

فرم تماس

قسمتهای ضروری*

اطلاعات تماس :

کرمانشاه - میدان سپاه - بلوار کشاورز- معاونت امور اقتصادی

و مرکز خدمات سرمایه گذاری

كد : 083

تلفن : 38384665 - 38388041

دورنگار:   38383519 - 38388044

ايميل:  kermanshah@investin-ksh.ir