اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمانشاه

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمانشاه

کتاب نقشه راه تأمین مالی سرمایه گذاری در استان کرمانشاه

نقشه راه تأمین مالی سرمایه گذاری در استان کرمانشاه دانلود کتاب نقشه راه تأمین مالی سرمایه گذاری در استان کرمانشاه

اطلاعات تماس :

کرمانشاه، میدان سپاه ( نفت)- بلوار جام جم ، سر نبش خیابان کشاورز، مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمانشاه

كد : 083

تلفن : 38384665 - 38388041

دورنگار:   38383519

ايميل:  kermanshah@investin-ksh.ir