اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمانشاه

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمانشاه

نخستین جلسه کمیسیون بهبود فضای کسب و کار در سال جدید برگزار شد

a

نخستین جلسه کمیسیون بهبود فضای کسب و کار در سال جدید با هدف بررسی نهایی دستور العمل بهبود صدور مجوزها، چگونگی راه اندازی و استقرار سامانه پنجره واحد ،اقدامات صورت گرفته برای اجرای نقشه سرمایه گذاری بر مبنای GISو همچنین گزارش ارزیابی عملکرد سامانه دادور با ریاست حاتمی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری در محل سالن جلسات امید استانداری برگزار گردید.

اطلاعات تماس :

کرمانشاه - میدان سپاه - بلوار کشاورز- معاونت امور اقتصادی

و مرکز خدمات سرمایه گذاری

كد : 083

تلفن : 38384665 - 38388041

دورنگار:   38383519 - 38388044

ايميل:  kermanshah@investin-ksh.ir